PARTERAPI & FAMILJETERAPI

Parpsykoterapi sker oftast i form av samtal, men hypnos och imaginativa metoder (schematerapi, familjesymboldrama t ex) kan också förekomma. Vanligen fokuserar parterapin på samspelet inom paret och på parets sätt att lösa  sina konflikter och inbördes olikheter - man söker nya, alternativa sätt att förhålla sej till något problem och sättet att hantera detta. Familjeterapi sker på motsvarande sätt med den hela familjen närvarande. Terapin kan bedrivas utifrån många teoretiska utgångspunkter (systemteoretiska, socialkonstruktivistiska, inlärningsteoretiska, psykoanalytiska m fl).