Kroppspsykoterapi vid trauma

Trauma kan följas av en rad olika problem som t ex återspelningar/flash-backs av den traumatiska händelsen under vakenhet eller i mardrömmar, ökad vaksamhet och ett ständigt uppmärksammande av omgivningen (hypervigilance) tillsammans med en kroppslig anspänning. Dissociativa symtom kan förekomma. Ibland kan tillståndet åtföljas av en känsla av bortdomning (numbness) och en oförmåga att uppfatta och identifiera känslor (alexitymi) och kroppsliga tillstånd. 

Trauman kan vara mycket varierande i sin allvarlighet och beröra mycket begränsade delar av ens liv (t ex vissa trauman från tandvård berör kanske enbart tandläkarbesök), men de kan också påverka hela ens liv och vara mycket handikappande. Många trauman når upp till kriterierna för att räknas som diagnosen PTSD, post-traumatisk stress, som i sin tur kan ha nå en allvarligare grad av traumatisering; s k komplex PTSD. Allvarlig traumatisering kan ibland leda till s k DID (dissociativ identity disorder) eller MPD (multiple personality disorder), multipel personlighetsstörning, så som det tidigare kallades.

Kroppspsykoterapin har även här god möjligheter att vara till hjälp genom sin stora variation av möjliga tekniker; såväl verbala som icke-verbala - kroppsinriktade, upplevleseorienterade, inre bilder etc. Kroppspsykoterapin kan även kombineras med t ex EMDR och/eller olika hypnotiska metoder. På detta sätt kan kroppspsykoterapin anpassas till klientens behov och möjligheter - t ex kan en terapi genomföras såväl med som utan kroppskontakt mellan terapeut och klient.