Kroppspsykoterapi vid smärta och värk

Smärta och värk är vanligt förekommande besvär hos många människor och orsaken till smärta kan vara såväl kroppslig, somatisk, som psykisk.

Kroppslig/somatisk smärta

Vid smärta som har sitt ursprung i rent kroppsliga skäl kan hypnos vara ett alternativ för vissa människor och ett sätt att lära sej att åtminstone tillfälligt ¨koppla bort¨ smärtan.

Det är mycket vanligt att smärta och värk leder till sekundära muskelspänningar som i sej kan bli ett nytt eller ytterligare problem; de flesta människor har erfarenhet av hur en vanlig sträckning/stukning i t ex en fot kan leda till förändringar i sättet att gå vilket i sin tur belastar andra delar av kroppen där man i näste skede kanske upplever muskelspändhet och t o m värk. 

Psykologisk-känslomässig smärta

Vid smärta/värk som har psykologisk-känslomässig bakgrund som vid ångest, depression m m förekommer oftast muskelspändhet och många gånger även värk. Också i detta fall kan sekundära muskelspänningar utvecklas och gradvis kan allt större del av kroppen dras in i och påvekan bli allt mer omfattande.

Depressiva besvär kan många gånger domineras av kroppsliga besvär som värk och muskelsmärta. Brösts- eller magvärk kan också förekomma som en del av ångestupplevelsen. Ofta beskriver i starka känslor, av såväl behaglig som obehaglig kraraktär, som smärtsamma när de nått en tillräcklig intensitet.

Tillstånd av oklart eller blandat ursprung, som t ex fibromyalgi och andra smärttillstånd, kan många gånger bearbetas med hjälp av kroppspsykoterapi eller någon modifierad form av kroppspsykoterapi.