Kroppspsykoterapi vid psykosomatiska besvär o d

Psykosomatiska besvär, s k somatoforma syndrom, somatisering, somatiseringssyndrom, kroppssymtomstörning, konversionssyndrom och hypokondri är alla besvär där den kroppsliga påverkan är stark.

Vid psyksomatiska besvär anses en kroppslig sjukdom utvecklas delvis pga psykologiska faktorer. De somatoforma o d symtomen omfattar t ex uppkomst av kroppsliga besvär utan att någon kroppslig sjukdom finns som kan förklara besvären. Det kan handla om mag-tarm-besvär, sexuella svårigheter, olika former av smärta och neurologiska symtom (t ex dubbelseende, balansproblem, klump i halsen). Problemen anses ofta relaterade till stress och mellanmänskliga konflikter.

Konversion är en psykisk problematik som handlar om bortfall av någon kroppslig funktion eller förändringar i denna - och som skulle kunna ha sin orsak i någon neurologisk eller somatisk sjukdom. Symtomen kan handla om dövhet, blindhet, balansstörningar, svårigheter att svälja, förlamning, oförmåga att tala o d .

Hypokondriska besvär eller hälsoångest handlar om att kroppsliga förändringar eller kroppsförnimmelser tolkas på så sätt att man tror sej ha, eller är rädd för att ha, en allvarlig sjukdom. Man går ofta igenom medicinska undersökningar och upprepade läkarbesök där vården ger försäkran om god hälsa, men oron fortsätter trots detta eller återkommer vanligen efter en tids uppehåll.

Så som annars när kroppen är starkt indragen i problematiken kan kroppspsykoterapi eller någon form av hypnos (eller kombnation av dessa) vara ett verksamt alternativ.