Kroppspsykoterapi vid muskelspänningar

Kroniska muskelspänningar är något som nästan alla människor har. För många människor når de upp till en nivå som upplevs besvärande och muskelspänningarna kan i många fall leda till smärta och värk i vissa delar av kroppen eller ibland i hela kroppen. Besvären kan vara mer eller mindre varaktiga, från det sporadiska till det kroniska, men det är vanligt att besvären ökar i samband med olika former av stress.

När kroniska muskelspänningar väl har utvecklats så kan de vara svåra att själv lösa upp. När de väl har utvecklats kommer de att påverka hållning och andningsmönster, upplevelsen av känslor och inte minst själv kroppsupplevelsen, känslan av att ¨vara¨ i sin kropp. 

Många gånger kan det räcka att gå på t ex massage, shiatsu eller yoga för lösa upp lättare eller mer sporadiska besvär av muskelspändhet, men om besvären ofta återkommer eller verkar starkt stressrelaterade, kan det finnas behov av en mer genomgripande bearbetning som i större grad även ser till inre och yttre stressfaktorer och hur personen hanterar dessa. Ångest, depression, kris, trauma och många andra psykiska och känslomässiga tillstånd åtföljs ofta av muskelspändhet och kroppsliga besvär.

Alla besvär av muskelspändhet har dock inte sin bakgrund i ångest, depression eller andra psykiska eller känslomässiga besvär. Även påverkan av monotona och återkommande olämpliga arbetsställningar, olycksfall och kroppslig sjukdom kan ge upphov till kroniska muskelspänningar, men det är vanligt att även denna slags muskelspänning förstärks av stress och livets påfrestningar. Ofta kan även denna typ av besvär av muskelspändhet som ¨hänger kvar¨, efter t ex olycksfall och kroppslig sjukdom, vara behandlingsbara med kroppspsykoterapi.