Kroppspsykoterapi vid ångest, depression, oro, kris m m

Ångest, oro, depression och kris är några andra besvär där kroppspsykoterapi kan vara av värde vid bearbetning av alla dessa tillstånds olika sidor. Såväl ångest och oro som depression etc kan ha ett tankemässigt innehåll (t ex negativt tänkande, ältande, koncentrationssvårigheter), inre bilder (t ex obehagliga minnen, katastroffantasier, störande impulser), starka känslor eller en avtrubbning av all känsloupplevelse.

Ångest och depression kan innehålla starka kroppsliga inslag. Sömnstörningar, viktuppgång eller viktnedgång, motorisk påverkan i form av rastlöshet eller långsamhet, aptitförändringar m m kan alla vara del av depressiva besvär. Ångest kan åtföljas av motorisk spänning (skakighet, spändhet, smärta och obehag i bröstet trötthet,rastlöshet m m) och s k autonom hyperaktivitet (t ex hjärtklappning, svettningar, förändrad andning, yrsel, orolig mage). 

Kroppspsykoterapin kan med sin stora vidd av tekniker bearbeta och lösa upp de olika svårigheter som är en del av ångest och depressiva besvär.