Kroppspsykoterapi som generell psykoterapi

Kroppspsykoterapi, kroppsorienterad eller kroppsinriktad, kan precis som många andra psykoterapiformer, komma till användning vid de flesta former av psykologiska och känslomässiga besvär, men är särskilt användbar då kroppen är starkt indragen i svårigheterna. Alla tillstånd med svåra muskelspänningar, smärta, värk, svårigheter att ¨vara¨ i sin kropp, svårigheter att sätta ord på sina känslor (s k alexitymi om svårigheten är mycket omfattande) och kroppsliga upplevelser är lämpliga för kroppspsykoterapi.