När används kroppspsykoterapi?

Psykosomatiska besvär, smärta, somatisering, hypokondri och s k somatoforma syndrom, somatiseringssyndrom och kroppssymtomstörning är alla problem där kroppen är starkt indragen och kroppspsykoterapi är särslikt användbar då kroppen är starkt indragen i klientens svårigheter. De kroppsinriktade och kroppsorienterade psykoterapiformerna kan dock, precis som många andra former av psykoterapi, vara användbar vid de flesta former av psykiska och känslomässiga svårigheter. Även vi besvär som ångest, oro, depression och kriser kan den kroppsliga upplevlesen vara starkt påverkad och de somatiska besvären framträdande. Alla tillstånd med svåra muskelspänningar, smärta, svårigheter att vara närvarande i sin kropp, bristande förmåga att sätta ord på sina känslor och kroppsliga upplevleser är särskilt lämpliga för kroppspsykoterapi. Ätstörningar, relationssvårigheter, stressreaktioner, fibromyalgi, utbrändhet och utmattningsdepression och olika former av trauman är också tillstånd där kroppspsykoterapeutisk behandling kan vara verksam. Ofta kan muskelspänningar o d som ¨hänger kvar¨ efter olycksfall eller någon somatiska sjukdom vara behandlingsbara med kroppspsykoterapi.