Litteratur om Kroppspsykoterapi

Lowen, A. (1975) Bioenergetics. New York: Penguin Books.

Blomqvist, G. (1991) Analytisk kroppspsykoterapi. I: Konarski, K; Theorell, T (Ed) Psykosomatisk läkekonst. Stockholm: Natur & Kultur.

Bunkan, B (1987) Muskelspänningar - Undersökning och Behandling. Stockholm: Liber.

Downing, G. (1998) Kroppen och Ordet. Stockholm: Natur & Kultur.

Reich, W.

Wrangsjö, B. (Red) (1987) Kroppsorienterad Psykoterapi - Med bidrag av George Downing. Stockholm: Natur & Kultur.