KROPPSPSYKOTERAPI

Kroppsinriktad och kroppsorienterad psykoterapi, analytisk kroppspsykoterapi är några av en mångfald former av kroppspsykoterapi. Gemensamt för de olika kroppspsykoterapierna är att förutom samtalet, de inre bilderna och andningstekniker, förekommer ett mer direkt arbete med kroppen vid kroppspsykoterapi. Genom att låta klienten stå, sitta eller ligga i olika positioner eller genom att utföra vissa rörelser, kan muskelspändhet och muskelslapphet bearbetas. Klienten upplever ofta en känsla av ökad kontakt med sin kropp och en fördjupad andning efter en sådan bearbetning. Ofta kombineras dessa s k grundnings- och stresspositioner med olika andningstekniker. De flesta kroppsinriktade tekniker kan utföras med eller utan kroppskontakt mellan klient och psykoterapeut. De olika kroppsövningarna kan utföras såväl mycket stillsamt och meditativt så väl som starkt utlevande - beroende på vad terapeut och klient överenskommit.

Förutom bearbetning av muskelspändhet och muskelslapphet, andningsmönster och upplevelsen av att ¨vara¨i sin kropp, kan även olika känslor och minnen väckas av övningarna. Dessa känslor och minnen kan man bearbeta vidare i form av fortsatt direkt arbete med kroppen, inre bilder eller samtal.

Läs mer

Kroppspsykoterapins helhetssyn

Inom kroppspsykoterapin har man en helhetssyn och ser kropp och psyke, kropp och känsla, som en odelbar helhet, att kropp och psyke inverkar på varandra. 

Läs mer

När kan kroppspsykoterapi användas?

Så som i de flesta andra psykoterapiformer kan den kroppsinriktade/kroppsorienterade psykoterapin komma till användning vid de flesta former av psykiska-känslomässiga besvär, men den är särskilt användbar vid s k psykosomatiska eller somatoforma besvär, smärta och svåra muskelspänningar, svårigheter att uppleva att man är närvarande i sin kropp, liksom om man har svårt att sätta ord på sina känslor.

Läs mer