Hypnosterapi vid psykologiska besvär

Ångest, depression, social fobi, panikångest, hypokondri, PTSD, post-traumatisk stress, kris, utmattningsdepression är bara några slags psykologiska eller känslomässiga besvär där hypnoterapi kan vara av värde.

Hypnosterapi kan vara till hjälp vid de flesta former av psykiska och känslomässiga besvär, t ex ångest, panikångest, hypokondri, fobi (t ex ormfobi, flygfobi, social fobi, svårigheter att tala inför andra, tandvårdsfobi), post-traumatisk stress (PTSD), kris, depression, utmattningsdepression, självhävdelse- och relationssvårigheter, bristande självförtroende,  bristande kontakt med sina känslor och/eller sin kropp.