Hypnos vid psykosomatiska besvär

IBS, Colon Irritabilé, sömnsvårigheter, smärta, tinnitus och många andra s k psykosomatiska besvär går många gånger att bearbeta och lindra med hjälp av hypnos. Hypnos har visat goda resultat vid colon irritabile, IBS (irritated Bowel Syndrome) eller ¨nervös tarm¨. 

Även vid muskelspändhet, migrän, spänningshuvudvärk, stress och utbrändhet, astma och olika former av somatisering (somatoforma syndrom, s k kroppssymtomstörning) kan hypnos vara användbart.

Hypnos kan också vara till hjälp såväl i bearbetande som smärtlindrande syfte vid en rad olika smärttillstånd,  (fibromyalgi, reumatiska besvär, whip-lash-/pisksnärt-skador m m).