Hypnos och Mental Träning

Hypnos kan även användas för att utveckla förmågor som personen redan har som t ex vid mental träning för att öka den idrottsliga prestationsförmågan