Hypnosens användningsområden

Hypnos – eller hypnoterapi, hypnosterapi eller hypnoanalys - kan användas vid nästan varje slags psykisk eller somatisk svårighet, men det är inte alltid det bästa sättet att bearbeta denna svårighet. Lika lite som ¨medicin¨ är något man omedelbart får när man är sjuk, lika lite är ¨hypnos¨ något universalmedel vid psykiska eller somatiska svårigheter. Precis som en läkare måste få kunskap om en sjukdom för att ge rätt medicinsk behandling så måste psykoterapeuten få kunskap om klientens besvär och svårigheter (livssituation m m)  för att kunna bedöma vilka faktorer som ligger bakom klientens nuvarande svårigheter. Utifrån sådana fakta kan hypnoterapeuten sedan ge förslag till hur problemen kan bearbetas i en psykoterapi. De första samtalen går som regel åt till att förstå dessa faktorer och försöka avgöra i vad mån hypnos kan vara till hjälp för klienten - och i så fall vilken eller vilka former av hypnos. Om hypnotiska metoder väl kommer till användning kan det vara i mycket varierande omfattning från enstaka gånger till att användas under de flesta sessionerna under terapin. Hypnos kan kombineras med såväl EMDR, ACT och kroppspsykoterapi som med parpterapi.

Hypnos i någon form kan användas vid de flesta slags svårigheter: