Litteratur om Hypnos

Bra allmänna böcker om Hypnos

Uneståhl, L., E (Red) (1982) Hypnos u teori och praktik. Örebro: Veje Förlag

Wormnes,B,; Hillestad, P., O.; Wikström, P-O. (1992) Hypnos - i teori, metodik och terapi. Stockholm: Natur & Kultur.

Bra allmän och informativ bok om främst ¨traditionell hypnos¨:

Hartland, J. (1974) Klinisk Hypnos. Atockholm: Natur & Kultur.