Visualisering, Inre bilder, imaginativa tekniker, föreställningsövning - Länkar

Visualisering, inre bilder, föreställningsövningar, imaginativa tekniker - Litteratur

Leuner, H., C. (1984) Symboldrama. Stockholm: Natur & Kultur.

Singer, J., L. & Pope, K., S. (Eds) (1978) The Power of Human Imagination. New York: Plenum Press.