Länkar & Litteratur

Länkar och litteratur om hypnos allmänt finns under Länkar om hypnos resp Litteratur om hypnos.

Länkar och litteratur om mer specifika hypnotiska tekniker och metoder finns under: Ericksoniansk Hypnos.

Många hypnosmetoder, t ex ego-state-therapy/EST och symboldrama, använder visualisering och inre bilder och de finns samlade under visualisering etc. 

Andra typer av hypnostekniker som andingstekniker, kombinationer med terapiformer som transpersonell psykologi, NLP/Neuro-Linguistic Programming, KBT, mindfulness, forskning m m återfinns under Hypnos, KBT och andra terapiformer.  

Länkar och litteratur om mer specifka områden som IBS/Colon Irritabilé och psykosmatiska besvär och trauma, PTSD finns under motsvarande länkar. IBS, irritated bowel syndrome, colon irritabilé och ¨irritabel tarm¨ syftar alla på samma typ av besvär.