HYPNOTISKA TILLSTÅND

Hypnotiska tillstånd, trance, Förändrade Medvetandetillstånd / FMT är alla benämningar på den upplevelse som en hypnotiserad person upplever. Först under senare år har mer vetenskapliga bevis börjat samlas och de pekar mot att ett hypnotiskt tillstånd verkligen är ett särskilt tillstånd i hjärnan/CNS - och att detta tillstånd har sina egna neurofysiologiska kännetecken - åtminstone hos de personer som har en god hypnotisk förmåga.

Graden av hypnotisk förmåga varierar något mellan olika personer. Olika procedurr för att utveckla ett hypnotiskt tillstånd passar därför olika personer olika bra. Detta skapar också en stor variation i de subjektiva tillstånd hypnotiserade personer upplever; Ett hypnotiskt tillstånd är mycket individuellt och är inte likadant för alla.

De upplevelser som kan förekomma i ett hypnotiskt tillstånd är inte unika. Upplevlesen av hypnos kan ligga nära vanlig avslappning, fria associationer, att leva sej med i handlingen i en bok eller film o d, livliga dagdrömmar eller nattdrömmar, meditation och bön hos troende, mindfulness m m. Ofta förekommer i det hypnotiska tillståndet känslor av avslappning, frihet från ansträngning och förändringar i olika sinnen; t ex kan upplevelsen fokusera på inre drömbilder medan ljud från omgivningen ignoreras, tiden kan gå fort eller längsamt, ett ökat intresse för inre bilder och känslor, att allt utvecklas som av sej själv och utan avsikt. Upplevelser av amnesi (glömska) eller förstärkt minne kan också förekomma. Ofta finns en upplevelse av att vara närvarande i rummet, men samtidigt väldigt avlägsen, att sinnesintrycken från rummet tonar bort - men en förstärkt upplevelse av ljud o d från rummet är inte heller ovanligt. Ett hypnotiskt tillstånd, ett förändrat medvetandetillstånd, är alltså något mycket individuellt och kan variera starkt mellan olika personer.