Traditionell hypnos

Traditionell hypnos är den form av hypnos de flesta människor brukar förknippa med hypnos och den har ofta framställts på TV, i film och skönlitteratur. Hypnotisören/psykoterapeuten är mestadels  mycket tydlig med vad klienten förväntas uppleva och ger ofta olika förslag, suggessioner, som syftar till att utveckla ett hypnostillstånd och bearbeta någon aspekt av klientens svårigheter.

Inom den s k 3:e vågens kognitiva beteendeterapi (KBT) finns också ett inslag av liknande tekniker och meditation. De återfinns under benämningar som bl a dialektisk beteendeterapi eller DBT, mindfulness, ACT eller Acceptance and Commitment Therapy, acceptans och medveten närvaro. Många övningar i acceptans, mindfulness och ¨medveten närvaro¨ har stora likheter med traditionell hypnos och självhypnos, men uppfattningarna om relationen mellan dessa tillstånd varierar mellan olika psykoterapeuter och forskare.