Rörelsetekniker vid hypnos

Rörelsetekniker kan användas på olika sätt vid hypnos. Vissa rörelser kan användas främst för att utveckla och fördjupa ett förändrat medvetandetillstånd, men rörelser kan även användas som ett led i problembearbetningen. Hypnos som helt bygger på rörelse används mycket sällan inom psykoterapin, möjligen med undantag av den transpersonella psykoterapin. Vid kroppspsykoterapi utvecklas ibland likartade tillstånd och rörelser spontant. Exempel på rörelsetekniker som används i andra sammanhang är bushmännens trance-dans, gående meditation i mindfulness, rörelsemeditation inom bl a sufismen.  Kanske även den samiska nojdens trummande, liksom ¨dygnslångt¨ dansande till modern dansmusik som house, techno etc kan utveckla liknande sinnestillstånd.