Hypnotiska berättelser och metaforer vid hypnos

 Hypnotiska berättelser, metaforer och anekdoter används på olika sätt i hypnoterapi.  Avsikten med dessa tekniker sammanfaller i stort sett med den traditionella hypnosens användning, men den terapeutiska kommunikationen sker i mer indirekt form. Det här psykoterapeutiska arbetssätt är främst förknippat med Milton H Erickson och s k Ericksoniansk hypnosterapi

Anekdoter och metaforer används ibland även i andra terapiformer. Sådan kommunikation används numera även inom vissa former av KBT som t ex ACT (Acceptance and Commitment Therapy).