Andningstekniker vid hypnoterapi

Andningstekniker kan användas på olika sätt i hypnoterapi. Här används speciella andningssätt för att nå ett förändrat medvetandetillstånd eller som ett led i bearbetningen av klientens svårigheter. Andra benämningar på tekniker som hör till denna grupp är den s k primalterapin och  ¨frigörande andning¨ som är terapiformer som i princip bygger på endast en enda hypnotisk teknik. Vissa av hypnosens andningstekniker har stora likheter med en del andningsövningar inom kroppspsykoterapi och vissa  andningstekniker vid mindfulness och meditation. Detta gäller även s k holotropisk andning.