HYPNOS

Hypnos är ett mycket vagt begrepp och vad man lägger in i begreppet varierar mycket mellan olika personer, författare och utövare. Teorierna om hypnos är därför många och skiftande. Hypnos kan syfta både på ett speciellt tillstånd (trance, hypnotiskt tillstånd eller Förändrat MedvetandeTillstånd (FMT)) - och dels på olika metoder/tekniker som används för att utveckla FMT och arbeta med psykiska och/eller somatiska processer i detta tillstånd.

Graden av hypnotisk förmåga varierar något mellan olika personer. Olika procedurer för att utveckla ett hypnotiskt tillstånd passar därmed olika personer olika bra. Detta skapar också en stor variation i de subjektiva tillstånd hypnotiserade personer upplever. De upplevelser som kan förekomma i ett hypnotiskt tillstånd är inte unika utan kan ligga nära vanlig avslappning, fri associationer, medlevande i handlingen i en film eller en bok o d, livliga dagdrömmar eller nattdrömmar, meditation eller bön hos troende personer m m. Ofta åtföljs det hypnotiska tillståndet av avslappning, frihet från ansträngning, förändringar i upplevelsen av olika sinnen, förändrad tidsupplevelse, intresse för inre bilder/minnen och känslor, upplevelser av att rörelser eller inre upplevelser utvecklas som av sej själv, amnesi/glömska eller förstärkt minne. Ett hypnotiskt tillstånd är dock något mycket individuellt och kan variera mellan olika personer.

Ett hypnotiskt tillstånd kan utvecklas på många olika sätt såväl med hjälp av en hypnotisör/terapeut som av personen själv genom självhypnos, hypnos-CD o d. Ett hypnotiskt tillstånd kräver samarbete mellan terapeut och klient och klienten kan när som helst välja av ¨väcka sej¨ och avbryta det hypnotiska tillståndet. Inget kan tvingas på klienten och hela proceduren kräver klientens accepterande och samtycke för att lyckas.Ett hypnotiskt tillstånd kan utvecklas via en rad olika procedurer; traditionell hypnos med direkta suggessioner, hypnotiska metaforer/historieberättande, inre bilder (främst visualisering), andningstekniker samt genom rörelsetekniker.

Andra sätt att indela hypnotiska och hypnosliknande metoder är via terapisystemen - t ex symboldrama, ego-state-therapy, NLP (Neuro-Linguistic Programming), Ericksonian psychotherapy.

Hypnos kan vara till hjälp vid de flesta former av psykiska-känslomässiga besvär som t ex ångest, fobier, post-traumatisk stress, depressiva besvär, självhävdelse- och relationssvårigheter, bristande kontakt med sina känslor och/eller sin kropp. Hypnos kan också vara till hjälp vid många psykosomatiska besvär som t ex colon irritabilé (där hypnos visat sej ge mycket goda resultat), astma, spänningshuvudvärk, migrän, muskelsmärtor, tinnitus, stress och utbrändhet. Hypnos kan också vara av värde såväl i bearbetande som smärtlindrande syfte vid en rad olika smärtttillstånd (fibromyalgi, whip-lash/pisksnärtskador m m). Hypnos kan även användas för att utveckla förmågor som personen redan har som t ex vid mental träning.