Vad är EMDR?

EMDR, Eye Movement Desensitization and Reprocessing, har utvecklats till en ëgen¨ terapiform även om de flesta personer som arbetar med hypnos ser den som en speciell hypnonotisk metod. Andra psykoterapeuter, som inte är bekanta med hypnos, betraktar den som en form av KBT eller psykodynamisk terapi.