EMDR vid trauma

EMDR används främst vid trauman, PTSD, och har visat god effekt vid behandling av sådana symtom. Behandlingen är ofta relativt kortvarig vid enstaka trauman medan erfarenhet av mer komplexa och upprepade trauman kan ta betydligt längre tid att bearbeta.