EMDR vid andra psykologiska besvär

EMDR kan också användas vid andra slags psykologiska och känslomässiga besvär. EMDR fungerar ofta väl vid fördröjd sorgebearbetning, men kan även vara användbar vid olika fobier (t ex tandvårdsfobi) och andra ångestbesvär.