När använder man EMDR?

Post-Traumatisk-Stress, PTSD (post-traumatic-stress-disorder), som kan uppträda hos drabbade personer efter överfall, rån, våldtäkt, incest, katastrofer/olyckor, tortyr och krigsupplevelser var de problem som man började behandla med EMDR. Det kan handla om s k flash-backs, återspelningar, av traumatiska händelser, men även av andra symtom och grupper av symtom förekommer vid PTSD.

EMDR har också visat sej verksamt vid behandling av diverse ångestsymtom, panikångest, olika fobier (t ex tandläkarskräck, ormfobi, flygfobi och även social fobi) och fördröjd sorgebearbetning. Jag tycker själv att EMDR är mest verksamt när återspelningar, flash-backs, är framträdande och sker i form av obehagliga visuella bilder.