EMDR

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) har utvecklats till en egen terapiform, men många som arbetar med hypnos uppfattar det som en speciell hypnotisk metod.

EMDR utvecklades först som en metod för behandling av s k post-traumatisk-stress (PTSD, post-traumatic-stress-disorder) - dvs en gruppering av symtom som ofta förekommer hos personer som drabbats av t ex misshandel, våldtäkt, incest, rån och överfall, olika slags olyckor och katastrofer, krigsupplevelser och tortyr. Liknande besvär kan uppkomma även vid mindre dramatiska händelser. EMDR har, förutom vid PTSD/post-traumatisk-stress, visat sig vara verksamt  främst vid fördröjd sorg/sorgebearbetning, men också vid behandling av diverse olika ångestsymtom, panikångest och olika fobier (t ex ormfobi, flygfobi, tandläkarskräck).

EMDR-behandling sker mestadels genom att klienten med ögonen följer särskilda fingerrörelser som utförs av terapeuten, men proceduren kan även utföras på andra sätt (auditivt/följa ett ljud eller kinestetiskt/beröring). ¨Enklare¨ former av PTSD (som kanske omfattar ett enstaka trauma), liksom fördröjd sorg o d, kan bearbetas under en kortare tid genom denna procedur, medan s k komplex post-traumatisk-stress brukar kräva att även andra slags tekniker och metoder kommer till användning - ofta en form av hypnos; s k ego-state-therapy - och detta kräver betydligt längre behandlingstid.