Välkommen till Uppsala Hypnos & Psykoterapi!

Verksamheten förestås av

SVEN-ERIK LEVIN

Leg psykolog/Leg psykoterapeut, Specialist i Klinisk Psykologi

med verksamhet i

UPPSALA

och

STOCKHOLM 

Uppsala Hypnos & Psykoterapi har bedrivit verksamhet sedan 1988. Verksamheten består främst av individuell psykoterapi och parpsykoterapi, men omfattar även bedömningar och rådgivning i psykologiska frågor. Den individuella psykoterapin sker i form av samtalsterapi, hypnosterapi, EMDR, ACT, NLP och kroppsinriktad /kroppsorienterad psykoterapi.

Om Uppsala Hypnos & Psykoterapi

Verksamheten förestås av Sven-Erik Levin, Legitimerad psykolog och legitimerad psykoterapeut med psykodynamisk inriktning. Jag har förutom över 7 års utbilding i olika former av hypnos, även utbildning i EMDR (nivå 2), par-/familjeterapi och flera års utbildning i kroppsinriktade och kroppsorienterade psykoterapier, samt är sedan 1999 ¨specialist inom Klinisk Psykologi¨. Jag har även deltagit i en del KBT-utbildningar; ACT (acceptance and commitment therapy), schematerapi m fl. Jag har arbetat med olika former av hypnos i över 25 år och har över 15 års erfarenhet av arbete med tandvårdsrädsla.

Uppsala Hypnos & Psykoterapi är en heltidsverksamhet med verksamhet i Uppsala och Stockholm. Jag har tidigare arbetat över 11 år som familjerådgivare (individuell psykoterapi, par- och familjeterapi), men har även erfarenhet av arbete inom öppenvårdspsykiatri och från specialskola för s k språkstörda barn (bl a MBD, DAMP, ADHD mycker grav dyslexi, autismliknande symtom).

Psykoterapiföreningar

Sven-Erik Levin är medlem i Sveriges Psykologförbund, Svenska Föreningen för Klinisk Hypnos, RPC - Riksföreningen Psykoterapicentrum, Svenska föreningen för Kognitiv Beteendeterapi (SfKBT) och EMDR Sverige.