Velkommen!

Vi er en ungdomsbedrift som består av 4 elever fra fyrstikkalleen skole. 

Vi  vil  skape et trygt plattfrom for ungdommer fra 13-19 år. Vi vil veilede ungdommer slik at de kan få hjelp til å håndtere sine problemer.

(Fra venstre) Oscar Bæreøe, Nilofar Jafari, Veniza Mahmood,Ali Choudri

Ungdom for ungdom UB ble dannet som et prosjekt i faget entreprenørskap og utvikling ved fyrstikkalleen skole. Vi er 4 ungdommer som bryr oss om andres velvære og ønsker å hjelpe andre. Vi er en ungdomsbedrift som ønsker å hjelpe andre ungdommer. Ungdomstiden kan være en tung tid der man kan støte på ensomhet, utestenging, rasisme og andre problemer. Derfor føler vi et ansvar for å hjelpe andre ungdommer med å finne løsninger på de problemene de møter på. Dette er baktanken til ungdomsbedriften vår.  I en rapport fra helsedirektoratet i 2016 fikk omtrent 55 500 barn og unge behandling i psykisk helsevern i Norge, noe som tilsvarer omtrent 5 % av alle barn og unge under 18 år. Derfor er det viktig å være bevisst og oppmerksom om psykisk helse blant barn og unge. Alle har en psykisk helse og det er viktig å ta vare på den. Vi som en ungdomsbedrift har et mål om å være med på å hjelpe og skape oppmerksomhet rundt psykisk helse og negativ sosial kontroll. Vi har selv støtt på utfordringene vi ønsker å forhindre. Vi kan relatere til ungdommer som opplever disse vanskelighetene så vi vet hvor tungt dette kan være. Det danner et engasjement og er en stor drivkraft for det vi jobber mot. Ingen kan relatere best til ungdommene enn ungdommer. Vi har dannet podcaster og kortfilmer som tar for seg viktige problemer i ungdomsmiljøet. Mer informajson om podcastene og kortfilmene finner dere på  nettsiden.

Vi er i samarbeid med flere større organisasjoner som vil hjelpe oss med å nå målene våre. Vi har kontakter innenfor feltet og vi vil få støtte fra fagpersoner som gjør det gunstig og effektivt å gjennomføre prosjektet. Vi får pengestøtte fra blant annet sponsorer, propell og kakesalg. Vi har stort engasjement for bedriften vår og målene vi vil oppnå.