Välkommen!

“Symbios är en form av samlevnad mellan två olika arter. Oftast menar man att samlevnaden ska vara mer gynnsam för de två arterna än att leva var för sig”

 Hund och människa har så mycket att ge varandra

- Låt oss leva i en symbios - en "Hundios"

****NYHETER****

Följ oss på Instagram

Hundiosen på Facebook