Styret 2018 består av:

 

Lavrans Eikje, leder, 936 59 495, lavrans_eikje@hotmail.com

Nils Olav Fjeldheim, nestleder, 934 32 940, nils.olav@nelo.no

Eli Sletten, kasserer, 970 21 539, eli.sletten@haugnett.no

Sølvi Helgesen, sekretær, 942 88 622, soelvi.helgesen@gmail.com

Bjørn Fjeldheim, styremedlem, 934 32 424, bafj@online.no

Ingunn Storhaug, styremedlem, 905 08 087, ingunn3.storhaug@hotmail.com

Roar Kyvik, varamedlem, 911 81 843, roarky@online.no

Tore Erland, varamedlem, 404 18 356, toerl2@online.no