Antidoping

I 2012 gjennomgikk klubben Antidoping Norge sitt "Rent idrettslag" program og laget i den forbindelse en antidoping policy. Våren 2016 oppdaterte vi vår antidoping policy og klubben er dermed registrert som "Rent idrettslag" også de kommende 4 årene. Klubben tar sterk avstand fra doping og alle klubbens medlemmer oppfordres til å lese gjennom klubbens antidoping policy.

 

Politiattest

Alle idrettslag plikter å innhente politiattest for personer som skal utføre oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige (under 18 år) eller mennesker med utviklingshemming. Ordningen omfatter både ansatte og frivillige over 15 år.

Den som er ansvarlig for politiattester i klubben gir beskjed til de som skal fremvise politiattest. Se www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/politiattest/ for mer info.

Eli Sletten er ansvarlig for politiattester i Tysvær kano- og kajakklubb.