Oppstart fellestrening på sjøen

Fellestreningene på sjøen starter opp igjen tirsdag 3. april kl 17.30 og fortsetter hver tirsdag og torsdag 17.30 til 18.30 frem til sommerferien og fra skolestart frem til høstferien. 

 

Vedlagt ligger oppsettet for instruktører, følgebåt og ansvarlige på land. Håper oppsatte dager passer, om det ikke passer så er det fint om dere kan bytte dag med noen av de andre på listen. Om dere har noen innspill til oppsettet så må dere gjerne ta kontakt.

Fint om trenere og de som kjører følgebåt kan oppfordre de som evt velter til øve på kameratredning. Dette er viktig øving for den som velter og for den som hjelper til med kameratredningen. Dette må selvsagt vurderes i forhold til temperaturen i vannet.

Oppsett for instruktører, følgebåt og ansvarlig på land (vedlegget kommer snart)

 

 

10.03.2018 18.53