Årsmøte

Årsmøte

Onsdag 22. februar ble det avholdt årsmøte i klubben.

Årsmøte ble gjennomført uten de store sakene dette året. Årsmelding ble opplest og kan også leses her. Oppdatert HMS-plan, Strategi-plan og Organisasjonsplan ble godkjent. De ligger nå tilgjengelig her  

Regnskapet er revidert og i orden. Klubben har hatt et godt år økonomisk, og hadde et bra overskudd. Budsjett for 2017 ble godkjent.

Det ble liten utskiftning i styret. Lavrans Eikje tok gjenvalg som leder, noe klubben setter stor pris på. Evy Askeland går ut, og Sølvi Helgesen kommer inn som eneste nye.

Styre 2017 består da av: Lavrans Eikje, Nils Olav Fjeldheim, Eli Sletten, Helge Milje, Bjørn Fjeldheim, Sølvi Helgesen, Roar Kyvik og Randi Kallekodt

 

 

24.01.2017 19.22