;
Årsmøte

Årsmøte

Vedlagt ligger innkalling til årsmøte i klubben onsdag 20. februar kl 19 på Falkeid-huset. Håper at flest mulig av våre medlemmer har anledning til å stille for å være med å påvirke hvordan klubben skal drives videre og få et innblikk i hva som har skjedd i klubben 2018 samt planer for 2019.

Innkalling

Saksliste

Se under for vedlegg til sakslisten.

 

Vedlegg til sakslisten:

Sak 7 Årsmelding 2018

Sak 8 Resultat  og  Balanse

Sak 9.1 Forslag om lån

Sak 9.2 Klubbnavn

Sak 9.3 HMS plan

Sak 10 Medlemskontingent

Sak 11 Budsjett

Sak 12 Organisasjonsplan

Sak 13 Forslag til valg

 

18.01.2019 22.32