Hjertestartarskap - Rotaid 247 skap

Et smart skap for hjertestartarten

  • Artnr: 1062

Beskrivelse av artikkelen

Nyhet. Hjertestarterskap som gjer hjertestarteren din smartare.

Ved å plassere din hjertestarter i dette skapet vil blant annet feilmeldinger fra hjertestarteren bli varslet.

Skapet overvåker din hjertestarter hele tiden, og sender beskjed via mobildata ved feilmeldinger eller for lav temperatur om du har skapet utendørs.

Er skapet grønt så indikerer det at hjertestarteren fungerer. Er det rødt, så er det feil på hjertestarteren. Så det er både visuell og elektronisk varsling ved feil. 

Dette gjør det enda lettere for kommuner og bedrifter å ha kontroll på et mindre eller større antall hjertestartere. For en hjertestarter som ikke fungerer, gir falsk trygghet.