Styremøter

Beslutninger Styret beslutter - men vi jobber for deg

Her kan du hente inkallinger og referater fra styremøtene. Du kan lese om hvilke saker styret har behandlet , og hvilke beslutninger som er tatt.

Her finner du styredokumenter.

Referater 2016

Referater 2017

Referater 2018

For styret finnes klubbens styringsparametere her.

Sport resultater

TSK medlemmer

Medlem statistikk

Klubbdata

Klubbøkonomi

WEB statistikk

Prosjektstyring

Inventarliste

Klubbens webside

Styreportalen

Det er din klubb - du kan gi innspill til styret på slalomklubbtromso@gmail.com et par dager før styremøtene. Vi tar opp og behandler de sakene som medlemene ønsker.

Styremøter 2018/19

7.mai

4.juni

21.august

3.september

1.oktober

5. november

3. desember

7.januar 2019

4.februar 2019

4.mars 2018

Årsmøte 18.mars 2019

Komiteer i styret

Sportslig utvalg

Ledes av Jon Håkonsen

Oppgaver


Oppmann

Ledes av Jon Håkonsen

Oppgaver


Anleggsutvalg

Ledes av 

Oppgaver


Økonomi

Ledes av Knut Bekkemo/Hans Petter Bergseth

Oppgaver


Marked-og rekruttering

Ledes av Jon Håkonsen/ Hans Petter Bergseth

Oppgaver 


Arrangementutvalg

Ledes av Styret i felleskap

Oppgaver

Overskrift

Kontakt styret

Har du tema eller saker som du mener styret må ta opp. 

Meld inn til Klubbens styre saker som du mener bør diskuteres og behandles.

Styret har månedlige møter og arbeider mellom møtene med ulike saker som omhandler driften av klubben. Det kan ta litt tid før du får behandlet din sak.

Din henvendelse kommer i klubbens e-post

Du kan også ta kontakt med styrets leder Hans Petter Bergseth på tlf 91599454

Din melding er sendt
En feil oppstod, meldingen ble ikke sendt.

Samlingsplaner og terminlister

Vedtatte dokumenter på årsmøtet 2016

Nedenfor finner du du klubbens lovnorm og organisasjonsplan vedtatt av klubbens øverste organ, årsmøtet. Det er disse reglene som gjelder intill nytt årsmøte vedtar noe annet.

Alle ledere, medlemmer, foeldre, trenere og andre som har verv i klubbben er forpliktet til å følge disse reglene. Dette definerer hvem vi er som klubb, hvordan vi opptrer overfor hverandre og hvordan vi skaper en god kultur.

Organisasjonsplan

Lovnorm

Budsjett

Årsmøteprotokoll

I tillegg er det nyttig å kjenne til disse normene

Barneidrettsbestemmelsene

Regler for bruk av sosiale media i TSK

Samtykkeerklæring/ reservasjon, publisering i sosiale media.

Årsmøtet 12.05 2020