Kjøp av sesongkort

Kjøp av sesongkort fordrer at medlemskontingent er betalt eller betales samtidig som sesongkortet.

Ved kjøp av flere sesongkort er det viktig at man i kassa spesifiserer i "legg til kommentarer" hvem de enkelte sesongkortene gjelder for.

Velg din priskategori fra menyen.

 

Forlengelse av sesongkort

Dersom du har sesongkort fra før som IKKE har gått ut på dato er det viktig at du legger inn din nåværende utløpsdato i "øvrig informasjon" ved utsjekk i kassa.

 

Mottak/Henting av sesongkort

Sesongkort vil sendes på epost innen 3 virkedager etter kjøp. Dersom man ønsker fysisk sesongkort kan man enten skrive ut dette, eller man kan vise frem sesongkortet i disken og få klatrevakt til å skrive ut en laminert kopi.

Adgangskort oppdateres også innen 3 virkedager etter kjøp.