Salgsbetingelser

 

 

FORETAKSINFORMASJON

Tromsø klatreklubb
Organisasjonsnummer: 988 734 098


Kontaktdetaljer:

Besøks- og postadresse:
Dramsvegen 200
9010 TROMSØ

Styreleder: Eirik Birkelund Olsen
Telefon: 915 25 182
Mail: styret.tkk@gmail.com

Tromsø klatreklubb er medlem av Norges klatreforbund og er ansvarlig for drift av klatrehallen i Dramsvegen 200, samt eier og drifter Hollenderhytta.


PRODUKTINFORMASJON OG PRIS


Produktinformasjon

Medlemskap
Medlemskap kjøpes for kalenderåret og er inndelt i 3 kategorier

1. Voksen - Gjelder enkeltindivid som er 19 år eller eldre i gjeldende kalenderår.
2. Barn - Gjelder enkeltindivid som er yngre enn 19 år i gjeldende kalenderår.
3. Familie - Gjelder opp til 5 familiemedlemmer.

Medlemskapet er personlig og kan ikke overdras til annen person.

Sesongkort
Sesongkort gjelder i angitt varighet fra kjøpsdato, eller fra dato der inneværende sesongkort går ut på dato. Sesongkortet er personlig og kan ikke overdras til annen person.

Priser
Alle priser er i norske kroner og vises inklusive merverdiavgift. Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før bestillingen og inkludere alle kostnader forbundet med kjøpet, som avgifter, gebyr og leveringskostnader.

Forbehold
Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil når det gjelder pris og informasjon om varer/ tjenestene på siden. Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål. Vi ønsker å gi deg god hjelp og en vellykket handel!


SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

Ekspedering av ordre
Medlemskap registreres via minidrett.no og betaling gjort gjennom nettbutikk vil bli registrert der.

Sesongkort kjøpt i nettbutikk vil bli sendt i digital versjon til kjøpers epost. Sesongkortet vil vanligvis være klart innen 3 virkedager etter at ordren er mottatt.

Betaling
Betaling må være gjennomført før medlemskap blir aktivert, eller sesongkort produsert.

Personopplysninger
Tromsø klatreklubb behandler persondata ifølge Lov om Personopplysninger. Opplysninger som kan knyttes til deg som person vil aldri bli gjort tilgjengelig for andre virksomheter eller bli koblet med andre eksterne register.

Kortinformasjon
Når du handler hos Tromsø klatreklubb blir betalingen behandlet av Teller, som er en sikker elektronisk betalingsløsning for Visa og MasterCard/ Eurocard. All kortinformasjon blir oppbevart i henhold til kortselskapenes regelverk.


RUTINER FOR RETUR AV VARER

Avbestilling
Dersom du ønsker å kansellere ditt medlemskap, eller avbestille ditt sesongkort tar du kontakt med oss på styret.tkk@gmail.com.

Reklamasjon
Dersom det foreligger en mangel ved varen, må du innen rimelig tid etter at du oppdaget den, gi Tromsø klatreklubb skriftlig melding (e-post, telefaks
eller brev) om at du vil påberope deg mangelen. Tromsø klatreklubb vil da gi deg informasjon om hva du skal gjøre videre. Reglene om reklamasjon finnes i Lov om forbrukerkjøp (forbrukerkjøpsloven).

Angrerett
I følge angrerettloven gjelder angrefristen fra den dagen kjøperen mottok varen og 14 dager fremover. Dersom du vil angre på kjøpet, returnerer du varen i samme stand som du mottok den og legger ved utfylt angrerettskjema (som lå vedlagt i forsendelsen), du vil da få tilbakeført det du har betalt. Kjøper betaler returporto. Se utfyllende informasjon på angrerettskjemaet. Dersom kjøper ikke har mottatt angreskjema skriftlig på papir eller på annet varig medium (f.eks. e-post, CD eller DVD), utvides angrefristen til 3 måneder. Angreskjemaet skal være ferdig utfylt med Tromsø klatreklubbs informasjon når skjemaet mottas. For kjøp av medlemskap og sesongkort vil det ikke foreligge noe angrerettskjema. Angreretten gjelder ved forbrukerkjøp, salg til foretak innbefattes ikke av forbrukerkjøpsloven. 

Garanti
Det er ingen garanti på varene, utover forbrukerkjøpsloven.

Varighet
Medlemskap er gyldig ut kalenderåret det er betalt for.

Sesongkort gjelder i angitt varighet fra kjøpsdato, eller fra dato der inneværende sesongkort går ut på dato.