Bestilling av undervisningstimer gjøres via tlf, sms, e-post, messenger på facebook eller muntlig avtale.

Avbestilling av undervisningstimer gjøres via tlf, sms, e-post eller muntlig avtale. Det gjøres oppmerksom at trafikkskolen skal ha beskjed dagen før ved avbestilling  eller så kan man bli belastet økonomisk. For sikkerhetskurs på bane gjelder det 48 timer, eller så må legeerklæring fremvises.

Det vil bli gitt forklaring over undervisningens løp før man begynner. Undervisningsplan kan fremvises ved interesse.

Trinn 3 Trafikkskole forbeholder seg retten til å avvise elev om det oppstår uenighet om prestasjonsnivå hos elev, uenighet om videre opplæring, og mislighold av betaling for undervisning.

Før man vil ta teoretisk prøve hos Statens Vegvesen må man sende inn søknad om førerkort.  

Ved bestilling av førerprøve må man logge inn på vegvesen.no og gi fullmakt til Trinn 3 trafikkskole.