Velkommen til vår nye hjemmeside.

Denne siden er under oppgradering/utarbeidelse. Netthandelen fungerer men vi gjør oppmerksom på at det kan være mangelfull beskrivelse noen steder, og tar forbehold om mulige feil. Om noko er uklart er det bare å ta kontakt på 95748542 eller post@tre-tek.no så hjelper vi deg gjerne!

   

Utstyr og læremiddel til teknologi og design i skolen

I Teknologi & Design arbeider elevene med oppgaver relatert til fagene matematikk,naturfag og Kunst og Håndverk. Gjennom arbeidet med disse oppgavene får de erfaring med hvordan ting henger sammen. I tillegg får elevene utvikle praktiske ferdigheter. Slike ferdigheter vil være skissetegning, montering,verktøybruk, målinger, presentasjon m.m. Oppgaver av denne typen gir nye erfaringer og mestring på en annen måte enn ved teoretisk tilnærming til stoffet. For å fjerne et element klikker du på krysset i elementets ramme. 

Vi har tre hefter med undervisningsopplegg. Oppgavene dekker måla i Teknologi & Design. Til de ulike undervisningsoppleggene er det laget oppgaver med fargekode som viser til Naturfag, Matematikk og Kunst og Håndverk. Undervisningsmateriell til oppleggene finn du i netthandelen.

        

Plastknottane tar vare på golvbelegget!

Vi kan levere  plastknotter med ulik form, farge og funksjon.