Årsmötet framflyttat ännu en gång till efter sommaren p. g. a. covid-19.