Mikä Tornionlaakson teatteri oon?

Ko kattoo viimisitten vuositten kulttuurikehitystä Tornionlaaksossa, oon helppo puhua räihäyksestä. Aina useamat väylänvarressa tuottava erilaisia taitheelisia esityksiä ja prujektia musiikin, filmin ja näytelmitten parissa.

  Kaikki alko siittä ko teatterista, musiikista ja kielestä kiinostunheita nuoria kohtasit läänin­ohjaajan Ulla Lytkensin ja alethiin käyttämhään meänkieltä näyttämöllä/seenilä. Nyt näkkee ette se raami jonka teatteri sai aikhaan, oon ollu rohki luova maaperä monele ihmiselle ja toiminalle.

Tornionlaakson teatteri oon hyvä esimerkki uuen tyyppisestä laitoksesta.

  Ko oon ollu kyse näyttömöltä esitetystä taitheesta Ruottissa, se oon aina ollu proffsitten/ ammattilaisitten tekemää. Mutta viimisitten vuositten aikana oon selvästi nähty, ette onnistu­nutta teatteritoimintaa saattaa syntyä juuri sillä mallin ette proffsit ja amatöörit kohtaava, justhiinsa niinku Tornionlaakson teatteri oon toiminu.

  Oon Ruottissa muitaki teatteria jokka voisit olla tässä esimerkkinä siittä jota kansanvälisesti kuttuthaan ”community theatre”, teatterit joila oon pieni ryhmä  proffsia jokka omitten prujektitten kautta merkittevä paljon muule yhtheiskunnale, ja sen lisäksi ette siittä syntyy luovuutta ja se antaa taitheelista inspirasjuunia, monet tärkeät sosiaaliset tarkotukset täyttyvä. Tämmöset teatterit jäävä Ruottissa kuitenki helposti olemassa olevan tukisysteemin ulko­puolele, sillä ko valtio ei vastaa toiminasta jossa amatööri- ja proffsikulttuuri kohtaava. Semmosen toiminan vastuu jääpi kunnile, ja niitten ekonoominen tilane oon, niinku met kaikin tiämä, ussein rohki huolestunnu.

Tässä Tornionlaakson teatterin onni oon ollu, ette met kuuluma minuriteetti-aluheesheen, ja juuri sen takia valtion tukea oon ollu maholista saa.

  Ko kulttuurisatsauksitten ekonoomista arvoa mittaa, häätyy löytää keinoja ette ymmärtää mitä pusitiivisiä vaikutuksia itteluotola, ittensä ymmärtämisellä, toishiin ihmishiin luottamisella, kulttuurisella identtiteetilä ja kreatiivisitten voimitten kehittämisellä oon yrittäjyyele ja sille ette vasthuulisesti osalistuu yhtheiskuntatyöhön.

Tornionlaakson teatteri jatkaa työtä ja met toivoma ette siihen ei kulu kovin paljon aikaa ennenkö valtio, maakäräjät/landstingi ja kunnat saava maholisuuen perustaa proffsi­yhtheisönki eli -ensembleen meänkielen aluheele.

rosmari

Sie joka olet töissä koulussa eli esikoulussa, tiäks että met saatama yhessä tehjä teatteria? Met tulema ilosesti teän kouhlun auttamhan teitä teatteriprojektin kans. Tornionlaaksonteatterissa meillä on iso vaatevarasto, rekvisiittaa ja muuta tavaraa, jokka on lainasaatavilla kouluille.

Halvaaks lissää tietoja niin ota yhteyttä! 0978-10299

Vad är Tornedalsteatern?

Tornedalsteatern är en communityteater. Vi spelar främst amatörteater men har också inslag av professionella produktioner. Vi lyfter samhällsaktuella frågor med den tornedalska identiteten och språket som grund genom konstnärliga produktioner. Vår teater gör föreställningar där vårt språk meänkieli är konstnärligt viktigt.

Tornedalsteatern är inte en traditionell teaterinstitution, vi jobbar projektbaserat med en liten fast stab bestående av teaterledare/scenkonstnärer och administration. Vårt uppdrag är att leverera teater och andra konstnärliga produktioner till medborgare i regionen men också att initiera produktioner där medborgarna själva är deltagare i form av exempelvis amatörteaterskådespelare. Tornedalsteatern har också ambitionen att stärka kulturarbetet i området, regi- drama- och manuskurser och tävlingar är några av de aktiviteter vi genomför. Tornedalsteatern samverkar också med kulturarbetare i kommunerna på olika sätt.

Syftet:

-  Att genom konstnärliga yttringar stärka intresset för den tornedalska identiteten och språket meänkieli.

-  Att stärka intresset för scenkonst och berättande. Att höja den konstnärliga kompetensen i området Tornedalen.

Detta erbjuder vi :

-  Skolföreställningar till barn och unga, minst en produktion per läsår.

-  Föreställningar till allmänheten

-  Teaterledare som kan leda amatörteatergrupper.

-  Experthjälp till skolorna.

-  Samarbeten med skolor och kulturnäringen i området där vi både kan gå in med finansiella, personella och/eller materiella resurser.

-  Kompetenshöjande aktiviteter inom konstnärlig verksamhet. 

Vår ekonomi

Vi har verksamhetsbidrag från Statens kulturråd, Landstinget och medlemskommunerna Haparanda, Övertorneå och Pajala. 


 

Barn och ungdomsverksamhet i hela Tornedalen

Du som jobbar som pedagog på skola eller dagis, vet du  om att vi tillsammans kan jobba med teater? Vi kommer gärna till din skola och planerar tillsammans med dig från idé till färdig föreställning.

På Tornedalsteatern jobbar teaterledare med inriktning barn och ungdom som gärna tar sig an teaterprojekt ute på många skolor och förskolor i Tornedalen. Detta är i de flesta fall kostnadsfritt för skolorna och det enda som krävs är ditt telefonsamtal till någon av oss, så börjar vi.

 

På Tornedalsteatern har vi ett stort klädförråd, scenbelysning och annat som i de flesta fall är gratis till skolornas förfogande.

Vill du veta mer ring oss på tel: 0978-10299