Siste nytt

Vi skifter bank til Sparebank 1 Ringerike Hadeland.

Nytt konto nr. er:

2280 40 39140

Det er ikke noen nyheter i 2018, men det arbeides med et eget hefte for el-biler. Kommer i løpet av sommer 2018!

Elektroniske utgaver (PDF) bestilles på vanlig måte i vår nettbutikk.

For skoler og opplæringskontorer anbefaler vi å bestille på Brettboka as.

Her ligger opplæringsbøker og arbeidshefter tilpasset VG 2 Kjøretøy.

Samt et program for organisering av fordeling av bøler til elever og lærlinger.