Videregående hefter del 1
Videregående hefter del 2

Videregående hefter er beregnet på lærlinger og mekanikere som har bestått VG2 kjøretøy. Eller alle med en grunnleggende forståelse av bilteknikk som ønsker å fordype seg i uøile emner.

Gå til nettbutikken for å bestille de hefter du ønsker.