Opplæringshefter for alle

Heftene er delt inn i grunnleggende og videregående hefter.

De grunnleggende gir deg de grunnleggende kunnskaper

slik de lærer på kjøretøylinjen på yrkesskolen.

De videregående heftene bygger videre på de grunnleggende.

De går dypere inn i virkemåter og reparasjonteknikk og egner seg

for mekanikere, lærlinger og privatpersoner som vil lære å repare sin egen bil.

For å se en oversikt over bøker og hefter, gå inn på vår nettbutikk!