Bøkene er utarbeidet for VG2 Kjøretøy på yrkesskolen.

Bøkene innholder en beskrivelse av de grunnlegende

systemene i bilen, med forlaring av oppbygning og virkemåte.

Tilhørende arbeidshefter beskriver generell feilsøking og reparasjon av sytemene.

For å se en oversikt over bøker og hefter, gå inn på vår nettbutikk!

Elektronisk utgave av bøkene og arbeidsheftene

kan bestilles på Brettboka AS. Dette er en portal som

egner seg spesielt for skoler og lærebedrifter.

Den innholder nemlig et verktøy for fordeling av

bøker og hefter til ulike klasser og elever.

Ønsker du å bestille papirutgaver eller en eller

PDF filer, gå til vår nettbutikk.