VÄLKOMMEN TILL VÅR WEB-SHOP

Välj vilken av produktkategorierna ovan som du är intresserad av. Under varje flik hittar du sedan mer information om varje produkt.  Passa på.

Ny information kommer in hela tiden. Har du frågor så maila till oss eller ring.

GÅ TILLBAKA TILL STARTSIDAN FÖR KASTSÅGEN

Erlings Huggarväst Erlings Huggarväst

Huggarväst i varselfärg med reflexer. Uppfyller de nya kraven på Svensk Standard EN 471.

Erlings huggarväst integrerar varselvästen med verktygsbältet. Du kommer aldrig att glömma din väst när du har verktygsbältet på. Och vem hugger utan verktyg?

Tack Erling för denna fina uppfinning.

BRUKSANVISNING /ANVÄNDARINSTRUKTION

CE EN 471:2003 +A1:2007   Skyddskläder med god synbarhet/ High-Visibility warning clothing/ Näkyvä varoitusvaatetus ammattikäyttöön

Skyddskläder med god synbarhet EN 471 är avsedda för arbeten där krav på god synbarhet föreligger. Det fluorescerande materialet är mycket synligt i dagsljus och det reflekterande bandet i mörker när upplyst av ett ljuskälla. Det finns viktig information för användning och underhåll av CE märkta skyddskläder i den här bruksanvisningen.

Se etiketter över insidan av dina skyddskläder för vilken standard och skyddsklass plagget uppfyller.

High visibility EN 471 clothing is meant for work in which visibility is important for safety reasons. This protective clothing enhances visibility at all hours of the day and night. The fluorescent fabric is highly visible in daylight and the reflective band in the dark when illuminated by a light source.
There is important information for the wear and care of CE marked protective clothing in this instruction booklet.

View the labels from the inside of your protective clothing to check which standard and protection level the garment meets.

SWE – SVENSKA
INFORMATION OM EN 471 Varselkläder
är indelade i tre kategorier i form av synlighet, klass 3 den högsta klassen och 1 den lägsta klassen. Tabellen visar den minimiyta material med fluorescerande bakgrundsmaterial och reflekterande områden i de olika klasserna.

CE EN 471:2003 +A1:2007 Skyddskläder med god synbarhet

SKÖTSELINSTRUKTIONER

Tvättas separat eller tillsammans med godkända plagg enligt EN 471/ EN ISO 20471. Får ej tvättas med optiskt eller kemisk vitmedel. Produkter innehållande klor, ättiksyra eller tvål får ej användas vid rengöring eller tvätt av plagget. Plaggen måste vara stängda, knäppta vid separat tvätt och bör tvättas med avigsidan ut. Smutsigt plagg ger sämre skydd. Förvaras på torr och mörk plats. Plaggen måste vara stängda och knäppta för att skyddet skall garanteras. Inga andra plagg får täcka de fluorescerande och reflekterande delarna. Det angiva maximala antalet tvättar är inte den enda faktor som har samband med plaggets livstid. Livslängden beror också på användning, skötsel, lagring osv. Ifall produkten saknar information om maximimalt antal tvättomgångar, är de test som standarden kräver gjorda efter minst fem tvättar. Fluorescerande röd färg kan ändra sig efter xenon-testet till fluorescerande orange-röd. Var uppmärksam på storleksbegränsningarna för broderier och tryck för att upprätthålla certifierad klass.

ENG – ENGLISH
INFORMATION OF High-Visibility clothing EN 471. High-visibility garments are divided into three classes based on their visibility; class 3 provides the highest level of visibility and class 1 the lowest.

CE EN 471:2003 +A1:2007 High-Visibility warning clothing The upper number beside the pictogram indicates the protection class of garment accordance with table. Lower number beside the pictogram indicates the level of retroreflective material performance


CARE INSTRUCTIONS

Garment should be washed separately or with other EN 471/EN ISO 20471- approved garments. Product should not be washed with optical or chemical whitener. Do not use chloric acid, acetic acid or soap when cleaning or washing the product. The product should be washed inside out and all parts closed. A dirty garment gives less protection. Product must be kept/stored in dry and dark place. In use, garment must be worn properly closed to get the best safety. Do not cover fluorescent- or retroreflective material with other products. The stated maximum number of cleaning cycles is not the only factor related to the lifetime of the garment. The lifetime also depend on usage, care, storage, etc. If the maximum washing cycles is not informed, are test that standards requires made after five washes or more. Fluorescent red color can change after the xenon test, to fluorescent orange-red. Be aware of the limitation of size on embroidery and transfer to keep certified level.

Test institute;

TÜV Rheinland LGA Products GmbH - Tillystrasse 2 -90431 Nürnberg.

Notified by Zentralstelle der länder für Sicherheitstechnik (ZLS)

Notified under No. 0197 to the EC CommissionDetta institut no. 0197, har typkontrollerat denna utrustning enligt direktivet 89/686/EEC.

This institute (number 0197) above has type inspected this product according directive 89/686/EEC.

Ilmoitettu laitos nro 0197, on tyyppitarkastanut tämän tuotteen direktiivin 89/686/EEC mukaisesti.

Throw-Saw International AB

Berg 458

694 58 Närkesberg

Sweden

Tel. +46 702 902013    www.throw-saw.com

VAT number SE556911209601

TUV-cerifikat - EN471 Certifikat att varselkläderna fyller ställda krav.

Nyhet i butiken

Den perfekta första hjälpen med moderna bandage.

Självvulkande förband som är lätta att använda

Perfekt Julklapp till den Du tycker om

Äntligen i lager - Den nya BLÅ

Efter lång tid med tester och materialutveckling är den äntligen här.

Den nya blå kilen, med hål och snöre för att underlätta hanteringen vid användning.

AVV AVV AVV AVV AVV Agnes värmeväst

Det regnar och blåser så nu är den perfekt. På morgonen - Vid fikarasten - Eller bara för att värma halsen och stoppa snö-gloppet från att blöta ner dig

Uppfyller de nya kraven på Svensk Standard EN 471.

Concept Throw-saw-Kastsågen CONCEPT

ELMIA WOOD blev en succe för oss. Tack för alla fina kommentarer om våra produkter..

Vi presenterade massor med nyheter som alla handlar om att höja säkerheten i skogen.

Tillagd i varukorgen