Yrkeskompetensbevis

 

Hela fortbildningen omfattar 35 timmar och delas upp i fem delkurser om minst 7 timmar vardera.

  1. Sparsam körning
  2. Godstransporter
  3. Lagar och bestämmelser
  4. Ergonomi och hälsa
  5. Säkerhet och kundfokus

Efter att du har genomgått 35 timmars fortbildning utfärdar Transportstyrelsen ett yrkeskompetensbevis.

Du behöver inte avlägga något prov i samband med fortbildningen.
Efter avslutad delkurs utfärdas intyg till kursdeltagaren men först efter att hela utbildningen är genomförd (alla fem delkurser) erhålls yrkeskompetensbeviset.

Delkurserna är:

Delkurs 1, Sparsam körning
Målet med delkursen är att deltagaren efter genomförd kurs skall kunna optimera bränsleförbrukningen och utveckla ett säkert och miljöriktigt körsätt.


Delkurs 2 , Godstransporter
Målet med delkursen är att deltagaren skall få kunskap i de regler som gäller för lastning, lossning, lastsäkring och känna till de villkor som gäller för lagliga transporter.

Delkurs 3, Lagar och bestämmelser
Målet med delkursen är att deltagaren efter genomförd kurs skall kunna regler för arbetstider och färdskrivare samt känna till bestämmelser för gods och transport.
Kursen innehåller bland annat Kör- och vilotider i och utanför Sverige, kontroll av fordon och last, yrkesmässig trafik och farligt gods.

Delkurs 4, Ergonomi och hälsa
Målet med kursen är att deltagaren efter genomförd kurs bättre skall kunna förebygga fysiska risker samt vara medveten om sin fysiska och psykiska förmåga.

Delkurs 5, Trafiksäkerhet och kundfokus
Målet med kursen är att deltagaren efter genomförd kurs skall kunna utföra en transport på ett tryggt och säkert sätt och vara medveten om riskerna i trafiken. Kursen skall också öka medvetenheten om den egna yrkesrollen och vikten av bemötande och kundfokus. Kursen tar även upp trafikregler och första hjälpen